gowna

oferta

Kadry, prowadzenie dokumentacji

Polskie prawo pracy szczegółowo reguluje obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników.

Skala nałożonych obowiązków jest tak znaczna, że w pełni bezpiecznie - bez narażenia kierownictwa jednostki na sankcje wymierzane przez Państwową Inspekcję Pracy - mogą jej podołać wysoko wyspecjalizowane podmioty w tej dziedzinie.

Zakres prac związany z dokumentacją kadrową w szczególności obejmuje zagadnienia:

  • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
  • administracja teczkami osobowymi pracowników,
  • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów, prowadzenie ewidencji pozostałych nieobecności,
  • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp,
  • wystawianie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia oraz zakończeniem stosunku pracy z pracownikami,
  • wystawianie zaświadczeń  potwierdzających zatrudnienie pracowników.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć