gowna

oferta

Postępowanie sądowe, pełnomocnictwo

W przypadku otrzymania przez podatnika decyzji podatkowej ostatecznej, która podlega wykonaniu, wydanej przez organ drugiej instancji – Izbę Skarbową, podatnik ma możliwość zaskarżenia jej do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W tym zakresie służymy efektywną pomocą wykorzystując swą wiedzę z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz prawa procesowego.

Nasze skargi na decyzje administracyjne dotyczące zobowiązań podatkowych są konstruowane w ten sposób aby precyzyjnie wykazać wszystkie zaniedbania organów kontrolujących w ustaleniu stanu faktycznego oraz związanych z tym naruszeń przepisów postępowania. W zakresie merytorycznym skargi na decyzje ostateczne oparte są na wnikliwej analizie obowiązującego prawa z należytym wykorzystaniem bogatego orzecznictwa sądowego.

W zakresie tego obszaru naszej działalności w polecamy działania:

  • reprezentacja przed sądem,
  • przygotowanie skarg na decyzje oraz postanowienia organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocnika,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć