gowna

oferta

Kontrola skarbowa, pełnomocnictwo

Kontrola skarbowa prowadzona przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej prowadzona jest w jednym etapie - w postępowaniu kontrolnym. W trakcie postępowania kontrolnego organ skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową.

Postępowania kontrolne wymagają oprócz pełnej wiedzy merytorycznej w zakresie prawa podatkowego, umiejętnego wykorzystania dostępnych procedur prawnych a w szczególności umiejętności wykazania wszystkich naruszeń prawa procesowego przez organ kontrolujący, mających wpływ na wynik sprawy.

Udział zawodowego pełnomocnika wskazany jest na możliwie najwcześniejszym etapie tego postępowania gdyż zakres przedstawianych organowi kontrol skarbowej dokumentów i treść składanych wyjaśnień mają podstawowy wpływ na wynik postępowania.

Wśród niezbędnych działań tego etapu postępowania możemy wyróżnić w szczególności:

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania oraz prowadzimy sprawy przed organem kontroli skarbowej jak również przed Izbami Skarbowymi – organami drugiej instancji,
  • sporządzamy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania i inne pisma procesowe,
  • uczestniczymy w przesłuchaniach strony, pracowników podatnika i innych świadków oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień,
  • sporządzamy pisma do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • sporządzamy odwołania do organów drugiej instancji – Izb Skarbowych.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć