gowna

oferta

Stosujemy zasady etyki

Od początku istnienia naszej firmy w swojej codziennej pracy opieramy się na normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSSF nr 220) oraz na zasadach zgromadzonych i zdefiniowanych w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC.

Wdrożyliśmy politykę jakości, czyli stosujemy zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie świadczonych usług. Stawia to nasze kompetencje na wysokim poziomie, gwarantuje to naszą odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność oraz profesjonalizm działania.

W odniesieniu do podstawowych wymagań etycznych związanych z odpowiedzialnością zawodową pracownicy naszej firmy są zobligowani do przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy zawodowej oraz profesjonalnego postępowania. Firma nasza zapewnia zatrudnienie osobom, które osiągnęły i utrzymują wysoki poziom wiedzy, umiejętności technicznych oraz kompetencji zawodowych umożliwiający wykonywanie powierzonych im obowiązków z należytą starannością, co gwarantuje Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć