gowna

oferta

Analiza przedsiębiorstwa

Analiza ekonomiczna, jest metodą badania procesów gospodarczych, polegającą na rozpatrywaniu związków jakie zachodzą między poszczególnymi elementami tych procesów. Jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie.

Umożliwia ona stawianie diagnoz oraz podejmowanie decyzji, jak również jest stymulatorem racjonalizacji gospodarowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz rozwój techniki i nauki wymaga – przy podejmowaniu decyzji zarządczych – szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna ma szczególne znaczenia dla osób zarządzających przedsiębiorstwami.

W zależności zapotrzebowania na informacje przeprowadzamy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Klienta jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.

 

 

Analiza ekonomiczna, jest metodą badania procesów gospodarczych, polegającą na rozpatrywaniu związków jakie zachodzą między poszczególnymi elementami tych procesów. Jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie. Umożliwia ona stawianie diagnoz oraz podejmowanie decyzji, jak również jest stymulatorem racjonalizacji gospodarowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz rozwój techniki i nauki wymaga – przy podejmowaniu decyzji zarządczych – szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna ma szczególne znaczenia dla osób zarządzających przedsiębiorstwami.

W zależności zapotrzebowania na informacje przeprowadzamy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Klienta jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć