gowna

oferta

Doradztwo, odwołania od decyzji

Zależnie od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działanie polega albo wyłącznie na przygotowywaniu dokumentów w trakcie postępowania albo na kompleksowym reprezentowaniu w trakcie całego postępowania, przed wszystkimi instancjami, a także przed sądami administracyjnymi.

Wśród pozostałych prac z zakresu czynności obrony praw podatników w sprawach podatkowych możemy przykładowo wyróżnić niżej wymienione:

  • sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych,
  • sporządzamy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • bierzemy udział w postępowaniach z zakresu odzyskiwania nadpłaconych podatków,
  • sporządzamy wnioski o rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty,
  • prowadzimy postępowania przed Ministrem Finansów w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych,
  • sporządzamy skargi do sądów administracyjnych na nieprawidłowe interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
  • doradzamy w zakresie postępowań karnych skarbowych,
  • reprezentujemy podatników w postępowaniach egzekucyjnych,
  • organizujemy szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć