gowna

oferta

Kontrola podatkowa, pełnomocnictwo

Pierwszym etapem procedury kontroli zobowiązań podatkowych jest przeprowadzenie u podatnika kontroli podatkowej.

W przypadku gdy urząd skarbowy stwierdzi naruszenia obowiązującego prawa wszczyna drugi etap - postępowanie podatkowe. W przypadku kontroli prowadzonej przez organ kontroli skarbowej obydwa etapy występują łącznie w jednym postępowaniu, tzw. postępowaniu kontrolnym.

W kontroli podatkowej najistotniejszą kwestią - poza wysoką wiedzą merytoryczną w zakresie prawa podatkowego - jest sprawne posługiwanie się procedurami prawa procesowego, a także doskonała znajomość praktyki działania organów skarbowych. Współpraca z zawodowym pełnomocnikiem wskazana jest od pierwszego dnia kontroli, ponieważ zachowanie kontrolowanego, zakres przedstawianych organom skarbowym dokumentów i treść składanych wyjaśnień mają niezwykle istotny wpływ na wynik postępowania.

W zakresie naszego udziału w kontroli podatkowej możemy wyróżnić miedzy innymi niżej wskazane, zasadnicze czynności:

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli oraz prowadzimy sprawy przed urzędem skarbowym lub organem kontroli skarbowej,
  • opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych,
  • uczestniczymy w przesłuchaniach pracowników podatnika i innych świadków oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień,
  • uczestniczymy w oględzinach firmy podatnika dokonywanych przez organy kontrolujące w ramach prowadzonego postępowania,
  • sporządzamy pisma do Izb Skarbowych oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • sporządzamy odwołania do organu drugiej instancji – Izby Skarbowej.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć