gowna

oferta

Audyt właścicielski w zakresie nadużyć

Audyt właścicielski wykonywany jest pod kątem zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych, zarządzania ryzykiem, przestrzegania prawa bilansowego, finansów, prawidłowości organizacji i zarządzania.

Mamy doświadczenie w realizacji podobnych projektówrównież na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości. Możemy również uwzględnić działania z zakresu: podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz innych dziedzin - w zależności od zleconego przedmiotu audytu.

Celem audytu jest przeprowadzenie w organizacji Klienta lub w spółce zależnej (spółkach zależnych) procedur analitycznych oraz innych działań zmierzających do:

  • ustalenia, czy miały miejsce podejrzewane nieprawidłowości,
  • określenia wysokości strat poniesionych przez organizację Klienta,
  • identyfikacji zdarzeń, które spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia nieprawidłowości,
  • określenia szans na odzyskanie strat poniesionych przez Klienta,
  • rekomendacje dotyczące możliwości zapobiegania wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości.
  • przygotowania raportu, mogącego stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań, w szczególności podjęcia kroków prawnych.

Procedury audytu właścicielskiego są każdorazowo dostosowane do specyfiki przedmiotu audytu oraz przedłożonych wymagań.

W trakcie realizacji prac badawczych analizowane są odpowiednie dokumenty Klienta, przeprowadzane są wywiady oraz podejmowane są niezbędna działania w zależności od przedmiotu audytu zmierzające do osiągnięcia założonych celów audytu. Warunkiem prawidłowego wykonania audytu jest efektywne zaangażowanie Klienta w wykonywanie prac oraz zapewnienie dostępu do wszystkich informacji, które uznamy za niezbędne do prawidłowego przebiegu działań kontrolnych. Zapewniamy całkowitą dyskrecję podczas prowadzenia prac, jak również po ich zakończeniu.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć