gowna

oferta

Doradztwo księgowe

Wspomagamy naszych Klientów w interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Pomagamy również w analizie zdarzeń gospodarczych pod kątem ich prawidłowego ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym. W zakresie doradztwa księgowego w szczególności polecamy nasze usługi obejmujące:

  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg
  • opracowanie procedur organizacji rachunkowości
  • opracowanie polityki rachunkowości (zakładowy plan kont)
  • wprowadzanie controllingu i systemów informacji zarządczej
  • doradztwo księgowe w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej rozliczania dotacji otrzymanych z UE
  • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej

Podczas naszych prac ściśle współpracujemy z odpowiednim personelem przedsiębiorstwa naszego Klienta, aby w pełni określić cel i charakter poszczególnych transakcji i odpowiednio je zakwalifikować do pozycji sprawozdania finansowego.

Na życzenie naszych Klientów wykonujemy przeglądy wraz z analizami istniejących procedur finansowo-księgowych pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami. zakończone pisemnymi opracowaniami wskazującymi stan faktyczny, odpowiednie przepisy regulujące dane zagadnienie oraz wskażemy ewentualne obszary niezgodności i zaproponujemy nasze rekomendacje co do sposobu ich usunięcia.

Podmiotom powstającym oferujemy pomoc w przygotowaniu procedur księgowych i opracowaniu zasad rachunkowości dostosowanych do ich wielkości i specyfiki działalności.

Naszych Klientów wspomagamy również w zakresie wdrażania jak najlepszych wzorców w odniesieniu do procedur księgowych. Przeprowadzamy analizy istniejących procedur w celu sprawdzenia ich prawidłowości, wskazując ich ewentualne niedoskonałości oraz wypracujemy, przy współudziale naszego Klienta najkorzystniejsze rozwiązania.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć