oferta

Szkolenia

Świadczymy usługi organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa bilansowego na indywidualne zapotrzebowania naszych Klientów dla pracowników ich przedsiębiorstw. Przedmiotem szkoleń mogą być zarówno poszczególne podatki (VAT, CIT, PIT i inne) jak i kompleksowe ujęcia poszczególnych zagadnień podatkowych.

Organizowane przez nas szkolenia mogą dotyczyć także rozwiązań podatkowych specyficznych dla poszczególnych branż (farmaceutyczna, budowlana, finansowa). Jesteśmy gotowi dostosować tematykę i szczegółowy zakres szkoleń do indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Szkolenia mogą się odbywać zarówno w naszej siedzibie jak i w siedzibie Klienta.

Podmiotom zajmującym się szkoleniami proponujemy nasz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów na wybrane tematy z zakresu rachunkowości i podatków.
artykul-51

Oferta szkoleniowa obejmuje między innymi następującą tematykę:

  • podatek od towarów i usług - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • podatek dochodowy od osób prawnych - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • podatek akcyzowy - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • podatek od nieruchomości - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • cła - analiza zmian, bieżące problemy praktyczne,
  • kontrola podatkowa i skarbowa
  • ceny transferowe oraz dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • transakcje kapitałowe, w tym operacje na przedsiębiorstwach, zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, łączenia, podziały, aporty, przekształcenia, restrukturyzacje grup kapitałowych transakcje na akcjach i udziałach, umorzenia udziałów (akcji), dopłaty do kapitału itp. (szkolenia w tym zakresie obejmują aspekty prawne, podatkowe oraz bilansowe).

 

 

postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.