gowna

oferta

Strategie podatkowe

Przedstawiamy naszym Klientom opracowania asystujemy przy wdrożeniach rozwiązań podatkowych, które ułatwiają i zapewniają efektywność rozliczeń podatkowych ich przedsiębiorstw.

W szczególności, proponujemy opracowanie i implementację procedur podatkowych, które zapewnią prawidłowość rozliczeń podatkowych jednostki z tytułu poszczególnych podatków oraz umożliwią kompleksową ocenę jej sytuacji podatkowej.

Nasze rozwiązania zapobiegają powstaniu ryzyk podatkowych związanych z przyszłymi działaniami przedsiębiorstwa i pozwalają w sposób pełny skoncentrować się na działalności biznesowej. Projektowane przez nas rozwiązania uwzględniają także indywidualne uwarunkowania przedsiębiorstw oraz wykorzystywane przez Klientów systemy informatyczne i księgowe.

Łącząc wiedzę teoretyczną z jej praktycznymi konsekwencjami jesteśmy w stanie przeprowadzić efektywne podatkowo projektowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych. W zależności od potrzeb Klientów gotowi jesteśmy określić konsekwencje podatkowe planowanych transakcji lub też zaproponować takie ukształtowanie planowanej transakcji, które umożliwiałoby jej optymalizację podatkową przy jednoczesnej realizacji jej zakładanych celów biznesowych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają osiągnąć wymierne korzyści podatkowe przy równoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka podatkowego.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć