gowna

oferta

Audyt funduszy unijnych

Audyt projektów i programów, których źródłem finansowania są Fundusze Unii Europejskiej (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), czyli audyt wykorzystania funduszy unijnych, to ważna pozycja w naszej ofercie.

Zapewniamy realizację tego typu zadań zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości i audytu wewnętrznego.

Nasze badania obejmują w odniesieniu do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  sprawdzenie m.in.: prawidłowości ich realizacji, zasadności poniesionych wydatków (ocena tzw. kwalifikowalności wydatków w projekcie), prawidłowości dokumentacji oraz systemu kontroli wewnętrznej, a w odniesieniu do programów ocenę sprawozdań finansowych (audyt finansowy).


 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć