gowna

oferta

Specjalna strefa ekonomiczna - doradztwo podatkowe

Bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem dla wielu podmiotów jest ulokowanie swej działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ze względu na bardzo duże ulgi w podatku dochodowym oraz w podatku od nieruchomości.

Obowiązujące prawo w tym zakresie jest jednak wyjątkowo niejasne, gdyż zostało sformułowane ogólnikowo i bez uwzględnienia specyfiki gospodarczej globalnego rynku kapitałowego.

Mamy duże doświadczenie praktyczne w obsłudze przedsiębiorstw działających w SSE, dlatego w sposób efektywny możemy wspomóż te podmioty w prawidłowym rozliczeniu z budżetem państwa oraz w prawidłowym stosowaniu prawa bilansowego. Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej, z czego w szczególności można wyróżnić następujące czynności:

  • rozliczenie inwestycji zrealizowanej w SSE w zakresie określenia kwoty kosztów kwalifikujących się do zwolnienia podatkowego,
  • alokację poszczególnych przychodów i kosztów jednostki odpowiednio do działalności strefowej (zwolnionej) i pozastrefowej (opodatkowanej),
  • określenie prawidłowej kwoty dostępnego zwolnienia z tytułu działalności w SSE w poszczególnych okresach rozliczeniowych,
  • analizę możliwości połączenia korzyści związanych z funkcjonowaniem spółki w SSE z innymi formami pomocy publicznej.
  • monitoring zmian regulacji podatkowych dotyczących SSE i ich wpływu na  działalność.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć