misja

Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Wyprzedzenie konkurencji na dzisiejszym globalnym rynku wymaga stosowania systemów rachunkowości, które pomogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i sprostać trudnym wyzwaniom biznesowym.

Dzięki uzyskaniu właściwych danych z systemów rachunkowości można:

  • pracować efektywnie i sprawnie podejmować decyzje
  • maksymalizować produktywność i wydajność
  • szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku

Proponowane przez nas usługi są dostosowane do zarządzania firmą, pomagają w usprawnieniu procesów finansowych, łańcucha dostaw i kontaktów z klientami, a także w integrowaniu kluczowych danych i w lepszym zarządzaniu najbardziej istotnymi relacjami biznesowymi. W ramach całościowego programu naszych usług oferujemy elastyczne rozwiązania, które pozwalają wydajnie pracować, podejmować lepsze decyzje i skutecznie realizować cele biznesowe. Można optymalizować operacje w przedsiębiorstwie i lepiej wykorzystać informacje biznesowe, co ma bezpośredni wpływ na odniesienie sukcesu i dalszy rozwój.

Usługi nasze wspomagają intensyfikację rutynowych procesów biznesowych poprzez integrację danych firmy oraz wspomagają produktywny przepływ pracy w celu usprawnienia procesów biznesowych i poprawienia wydajności. Umożliwiamy rozszerzenie zdolności przedsiębiorstwa do udostępnienia informacji biznesowych w sposób tak prosty i bezpośredni jak to jest tylko możliwe, gdyż zapewniamy każdej osobie potrzebne informacje w wymaganej formie i w momencie, kiedy są potrzebne.

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.