gowna

oferta

Ulgi podatkowe, odliczenia od podatku, odliczenia od dochodu

W zakresie ulg i dotacji doradzamy w poprawnym ich wykorzystaniu, w szczególności w zakresie prawidłowego rozliczenia dotacji uzyskanych z Unii Europejskiej oraz prawidłowym rozliczeniu działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Rozliczenie ulg i dotacji obejmuje właściwe przygotowanie odpowiednich procedur zapewniających zgodne z prawem ich rozliczenie oraz procedur kontroli ich właściwego wykorzystania. Prowadzona w tym zakresie wyodrębniona ewidencja księgowa winna zapewniać dokumentowanie poniesionych wydatków we właściwym ujęciu analitycznym wraz z prawidłową alokacją kosztów.

Pomagamy w przygotowaniu wniosków o płatności oraz w przygotowaniu okresowych i końcowych sprawozdań ze stanu realizacji projektu. Podpisana umowa o dofinansowanie jest tylko pierwszym krokiem do faktycznego uzyskania środków pomocowych, równie ważne jest ich prawidłowe rozliczenie aby uniknąć odrzucenia wniosków o płatności w części czy też w całości. Pomagamy w opracowaniu procedur wspomagających realizację projektu; procedur kontroli finansowej, systemów obiegu dokumentów, procedur audytu. Zapewniamy asystę w trakcie kontroli wykorzystywania przyznanej pomocy przez organy kontrolne.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć