gowna

oferta

Fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązujące prawo pracy daje możliwość przedsiębiorstwom, zatrudniających pracowników powyżej określonego limitu osób, tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, których celem jest pomoc pracownikom będących w złej sytuacji finansowej lub społecznej.

Świadczenia wypłacane są na podstawie przyjętych zakładowych regulaminów funduszu, których uregulowania muszą wynikać z postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zakres naszych usług związany z tworzeniem i dokumentacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przykładowo obejmuje niżej podane zadania:

  • udział w zredagowaniu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków ZFŚS,
  • ustalenie i wyliczenie wysokości odpisów rocznych na ZFŚS zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem aspektów prawa podatkowego i prawa bilansowego,
  • przygotowanie przelewów dotyczących wpłat na ZFŚS,
  • ostateczne roczne rozliczenie odpisu oraz wysokości ZFŚS,
  • analiza stanu środków na koncie bankowym ZFŚS.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć