gowna

oferta

Opinie podatkowe, porady podatkowe

Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego mają na celu wskazanie prawidłowych, optymalnych podatkowo rozwiązań, a także wszelkich ryzyk związanych z przyjęciem opiniowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

Realizując swe usługi proponujemy rozwiązania o charakterze kompleksowym. Dokonujemy oceny skutków prawnych, skutków podatkowych (we wszystkich podatkach), bilansowych (obrazu sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat) oraz biznesowych (finansowych - np. przepływów pieniężnych).

W zakresie doradztwa podatkowego realizujemy między innymi wymienione niżej usługi:

  • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych,
  • podatkowe interpretacje zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
  • występowanie w imieniu Klienta o indywidualne interpretacje podatkowe do Ministra Finansów,
  • analizy umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
  • opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych,
  • opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych,
  • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych,
  • sporządzanie opinii podatkowych.

Zgodnie z wymaganiami Klientów, nasze usługi mogą polegać na przygotowania opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub też na świadczeniu stałych usług doradztwa podatkowego w siedzibie Klienta lub też w formie konsultacji telefonicznych czy mailowych. Proponujemy również formę spotkań konsultacyjno – szkoleniowych na zadane uprzednio tematy lub problemy.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć