gowna

oferta

Biuro rachunkowe dla małych podatników

W strukturze naszej firmy znajduje się również miejsce dla obsługi małych podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość tych podmiotów prowadzimy z równą powagą i zaangażowaniem jak większych. Przez co jesteśmy w stanie przyczyniać się do ich efektywnego rozwoju; zapewniając im wybór właściwej dla nich formy opodatkowania,  podając szybkie i pełne informacje o prowadzonej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo rozliczeń z budżetem państwa.

Małym podmiotom proponujemy usługi obejmujące:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych.

W zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych możemy w szczególności wymienić:

 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do określonej formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrolę poprawności ich wpłat,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.

W zakresie prowadzenia ksiąg podatku od towarów i usług świadczymy pełne usługi obejmujące między innymi:

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • zgłaszanie, aktualizację oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,

Obsługujemy również wszystkie obowiązujące rozliczenia przedsiębiorstw z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z których przykładowo możemy wymienić:

 • zgłaszanie, aktualizacje oraz wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS.

Przejmujemy również na siebie obowiązek prawidłowego rozliczania pracowników oraz prowadzenie wymaganych przez prawo dokumentów i ewidencji związanych z zatrudnieniem pracowników, to jest:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników,
 • rozliczanie podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych.

W zakresie swych usług oferujemy pełną obsługę pozostałych obszarów związanych z prowadzeniem małego przedsiębiorstwa, obejmujących w szczególności:

 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na prawidłowe ujmowanie zdarzeń gospodarczych,
 • wybór formy opodatkowania,
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • bieżący nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska,
 • wyliczanie opłat produktowych,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • wybór korzystnych rodzajów opodatkowania ,
 • kontakty z urzędem skarbowym,
 • organizację procedury rozpoczęcia działalności.

Podejmując współpracę z nami Klient może udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który realizujemy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy interesy naszego Klienta załatwiając wszystkie sprawy z organami kontrolującymi.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć