gowna

oferta

Postępowanie podatkowe, pełnomocnictwo

W przypadku gdy urząd skarbowy w trakcie kontroli podatkowej stwierdzi naruszenia prawa podatkowego wszczyna drugi etap kontroli – postępowanie podatkowe.

Postępowania podatkowe
wymagają oprócz pełnej wiedzy merytorycznej w zakresie prawa podatkowego, umiejętnego wykorzystania dostępnych procedur prawnych a w szczególności umiejętności wykazania wszystkich naruszeń prawa procesowego przez organ kontrolujący, mających wpływ na wynik sprawy.

Udział zawodowego pełnomocnika wskazany jest na możliwie najwcześniejszym etapie tego postępowania gdyż zakres przedstawianych organom podatkowym dokumentów i treść składanych wyjaśnień mają podstawowy wpływ na wynik postępowania.

Wśród niezbędnych działań tego etapu postępowania możemy wyróżnić w szczególności:

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie postępowania podatkowego,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania oraz prowadzimy sprawy przed organami pierwszej instancji – urzędami skarbowymi jak również przed Izbami Skarbowymi – organami drugiej instancji,
  • sporządzamy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania i inne pisma procesowe,
  • uczestniczymy w przesłuchaniach strony, pracowników podatnika i innych świadków oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień,
  • sporządzamy pisma do Izb Skarbowych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • sporządzamy odwołania do organów drugiej instancji – Izb Skarbowych.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć