gowna

oferta

Księgi rachunkowe - przegląd

Przegląd ksiąg rachunkowych może obejmować część roku obrachunkowego, stanowi wtedy pierwszy etap badania sprawozdania finansowego – tzw. badanie wstępne. Może również obejmować cały rok obrachunkowy.

W tym drugim przypadku klient otrzymuje raport z przeprowadzonego przeglądu zawierający opis prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego.

Przegląd ksiąg rachunkowych obejmuje nie tylko weryfikację liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym, ale przede wszystkim skupiamy się na pomocy Klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej, obejmujących również prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć