gowna

oferta

Płace, obliczanie wynagrodzeń

Celem naszych usług jest prowadzenie dokumentacji płacowej zgodnej z przepisami prawa oraz przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS. Uzyskane z ewidencji płacowej dane umożliwią sporządzanie raportów zarządczych służących podejmowaniu decyzji mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Klienta.

Obsługa ewidencji płac obejmuje następujące zadania:

  • rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, w szczególności z uwzględnieniem nieprzekraczania ustawowego limitu czasu pracy,
  • sporządzanie list płac, tj. obliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób na podstawie umów o pracę, uchwał i umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
  • przygotowanie comiesięcznych informacji dla pracownika o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach oraz przekazanie potwierdzeń wypłat pracownikom,
  • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS i PFRON,
  • sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem zarządczych potrzeb informacyjnych ustalonych z Klientem,
  • wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników,
  • sporządzanie deklaracji i informacji PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 40.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć