gowna

oferta

Podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe

Każdy podmiot wypłacający wynagrodzenie swym pracownikom oraz zleceniobiorcom, zgodnie z obowiązującym prawem, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oznacza to, że ma obowiązek pobrać od wypłacanych wynagrodzeń właściwą kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego. W zakresie naszej działalności zapewniamy obsługę, kompleksową i zgodną z obowiązującym prawem, realizacji funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prace związane z dokumentacją podatkową obejmującą zadania tego obszaru w szczególności dotyczą:

  • prawidłowego ustalenia wszystkich składników wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu, zarówno w gotówce jak i świadczeń w naturze,
  • określenia podstawy opodatkowania zobowiązań publicznoprawnych wynikających z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • przygotowania przelewów dotyczących zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie sporządzonych zestawień miesięcznych,
  • sporządzania deklaracji i informacji PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 40.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć