korzysci

Oszczędność czasu naszego Klienta

W ramach naszych usług wskazujemy na możliwości optymalizacyjne dla poszczególnych działów, procesów jak również spółek oraz grup kapitałowych jako całości.

W zależności od aktualnych potrzeb Klienta nasze wsparcie obejmuje zakres od samego zidentyfikowania obszarów do doskonalenia aż po pełne wdrożenie nowych rozwiązań w obszarach:

  • analitycznego wsparcia w zakresie ekonomicznych wyników prowadzonej  działalności gospodarczej,
  • optymalizacji procesów w firmie Klienta związanych z prowadzeniem ewidencji rachunkowej i podatkowej,
  • analiz stanów prawnych przedsiębiorstwa (w tym dokumentów organizacyjnych oraz wszelkiego rodzaju umów) z punktu widzenia ich wpływu na sferę opodatkowania,
  • analiz dokumentacji księgowej, umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • monitoring niewypełnienia zobowiązań umownych kontrahenta oraz umyślnych działań pracowników przedsiębiorstwa w zakresie nadużyć,
  • przekazywanie wiarygodnych danych, na podstawie których Klient możne dokonywać racjonalnej oceny i kontroli efektywności działań w minionych okresach i porównywać je z planami.

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.