gowna

oferta

Transakcje kapitałowe

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocenę planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych i podatkowych skutków transakcji takich, jak:

  • tworzenie podmiotów,
  • łączenie spółek,
  • podziały spółek,
  • fuzje i przejęcia,
  • przekształcenia formy prawnej,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • rozliczanie aportów.

Realizując nasze usługi przeprowadzamy szczegółową analizę poszczególnych transakcji zawierającą prezentację podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia.

Proponujemy zaplanowanie właściwej struktury transakcji mającej na celu zwiększenie jej efektywności podatkowej i wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnych ryzyk. Prezentujemy procedury związane z przekształceniem, podziałem, fuzją, przejęciem, zbyciem (nabyciem) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, założeniem nowego podmiotu wraz z harmonogramami właściwych działań. Wspomagamy również naszych Klientów w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych przekształceń, podziałów, fuzji i przejęć.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć