gowna

oferta

Biznes plan

Celem usługi jest określenie opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ocena dokonywana jest w oparciu o zbudowany biznes plan, w którym stronę finansową przedstawiamy na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto.

Może być uzupełniona o przeprowadzenie dodatkowych analiz rynkowych, sformułowanie zarysu strategii rynkowej i podstawową ocenę rentowności działalności.

Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Najczęściej składa się z następujących elementów:

  • ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa),
  • opis przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu przepływów pieniężnych, a także innych istotnych dla przedsięwzięcia informacji (otoczenie rynkowe – ograniczenia prawne, konkurencja, potencjalni klienci),
  • zbudowanie biznes planu wraz z modelem finansowym,
  • ocena efektywności projektu,
  • analiza wrażliwości,
  • sformułowanie rekomendacji.

W wyniku prac Klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający symulacje finansowe, uzupełniony o założenia, analizę wrażliwości oraz ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy.

Do prawidłowej realizacji projektu istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych z ostatnich trzech lat firmy, danych rynkowych (rynek, na którym działa firma, oferowane produkty, silne i słabe strony, otoczenie rynkowe, prowadzone działania handlowo-marketingowe) oraz umożliwienie konsultacji osobami związanymi z przedmiotem projektu.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć