gowna

oferta

Ubezpieczenia społeczne, składki ZUS

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegają przepisom Ordynacji podatkowej w związku z tym zaległości w tym obszarze penalizowane są jak niezapłacone zobowiązania budżetu państwa.

Wobec powyższego ważne dla podmiotów jest prawidłowe określanie wartości tych zobowiązań, co w aspekcie skomplikowanych przepisów prawnych dotyczących tego obszaru często nie jest łatwe. Dlatego wygodnym dla przedsiębiorstw jest przenieść ten zakres obowiązków na wyspecjalizowany podmiot.

Nasze usługi z zakresu prac związanych z dokumentacją i rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych obejmują w szczególności następujące zadania wynikające z obowiązującego prawa:

  • ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom ZUS oraz ustalenie prawidłowej podstawy ubezpieczenia pracowników,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS,
  • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami i umowami cywilnoprawnymi oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
  • przygotowanie przelewów dotyczących zobowiązań publicznoprawnych na podstawie sporządzonych deklaracji  ZUS,
  • prowadzenie kartoteki zasiłkowej pracowników oraz ustalanie właściwej wysokości  zasiłków płatnych wraz z określeniem limitu,
  • sporządzanie dokumentacji ZUS wymaganej w czasie i po ustaniu zatrudnienia między innymi Z-3, Z-3a, RP-7, NP-7, Z-15, N-10,
  • sporządzanie rocznych deklaracji  ZUS IWA.

Zapewniamy naszym Klientom również prowadzenie wszelkich niezbędnych spraw dotyczących ich rozliczeń z właściwymi pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć