gowna

oferta

Dokumentacja cen transferowych

Sporządzamy dokumentację podatkową cen transferowych obejmującą wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi oraz dotyczącą należności przekazywanych krajom o szkodliwej konkurencji podatkowej.

Nasza oferta koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez:

  • sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych wymaganej prze przepisy prawa podatkowego,
  • opracowanie polityki cen transferowych i jej bieżącej aktualizacji,
  • zebraniu i opracowaniu dokumentacji potwierdzającej zarówno fakt przeprowadzenia transakcji jak również związek transakcji z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności,
  • podatkowej kwalifikacji transakcji wewnątrzgrupowych podmiotów powiązanych,
  • prowadzenie postępowania w zakresie wydania przez Ministra Finansów tzw.  uprzedniego porozumienia cenowego,
  • uczestnictwo w postępowaniu podatkowym dotyczącym prawidłowości stosowania polityki cen transferowych.

Tworząc dokumentacje podatkowe identyfikujemy możliwie wiele argumentów potwierdzających rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. Jasne i przejrzyste zasady współpracy z podmiotami powiązanymi wraz z rzetelnym uzasadnieniem przyjętych rozwiązań istotnie ograniczają prawdopodobieństwo sporów z organami podatkowymi.

Definiowanie polityki cen transferowych odbywa się z uwzględnieniem zarówno aspektów podatkowych jak i biznesowych. Poza spełnieniem wymagań określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, celem prac jest również ocena ryzyk związanych z dokumentowanymi transakcjami oraz rekomendacja sposobu prezentacji transakcji i zakresu argumentów, pozwalających na ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk.

Usługa łączy elementy analizy strategicznej przedsiębiorstwa z analizą jego funkcjonowania, podziałem i organizacją pracy, zaangażowanymi aktywami, ryzykami itp. oraz porównawczą analizę ekonomiczną i finansową. W ramach tworzenia polityki cen transferowych proponujemy wsparcie w ustaleniu bezpiecznych zasad rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Prowadzimy również konsultacje i szkolenia dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowych.

 

postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć