gowna

oferta

Optymalizacje podatkowe

Nasze usługi nakierunkowane są na zwiększenie efektywności podatkowej związanej z krajowymi i międzynarodowymi transakcjami gospodarczymi.

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają nie tylko krajowe i międzynarodowe przepisy podatkowe, ale też indywidualne uwarunkowania ekonomiczne analizowanych transakcji. W szczególności, nasze usługi obejmują następujące obszary:

  • podatkowa grupa kapitałowa,
  • optymalizacje podatkowe grup kapitałowych,
  • projektowanie i wdrożenie optymalnych podatkowo schematów projektów oraz kontraktów gospodarczych,
  • projektowanie i implementacja efektywnych podatkowo strategii inwestycji zagranicznych w Polsce,
  • planowania przepływów finansowych istniejących pomiędzy podmiotami z grupy,
  • wskazanie podatkowo efektywnych sposobów finansowania projektów oraz inwestycji,
  • analizy potencjalnych strategii wyjścia z inwestycji,
  • opinie w zakresie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć