oferta

Analiza przedsiębiorstwa

Analiza ekonomiczna, jest metodą badania procesów gospodarczych, polegającą na rozpatrywaniu związków jakie zachodzą między poszczególnymi elementami tych procesów. Jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie.

Umożliwia ona stawianie diagnoz oraz podejmowanie decyzji, jak również jest stymulatorem racjonalizacji gospodarowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz rozwój techniki i nauki wymaga – przy podejmowaniu decyzji zarządczych – szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna ma szczególne znaczenia dla osób zarządzających przedsiębiorstwami.

W zależności zapotrzebowania na informacje przeprowadzamy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Klienta jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.

 

 

Analiza ekonomiczna, jest metodą badania procesów gospodarczych, polegającą na rozpatrywaniu związków jakie zachodzą między poszczególnymi elementami tych procesów. Jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie. Umożliwia ona stawianie diagnoz oraz podejmowanie decyzji, jak również jest stymulatorem racjonalizacji gospodarowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz rozwój techniki i nauki wymaga – przy podejmowaniu decyzji zarządczych – szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna ma szczególne znaczenia dla osób zarządzających przedsiębiorstwami.

W zależności zapotrzebowania na informacje przeprowadzamy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Klienta jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.